Lista de Mapas

Mostrando 1 - 25 de 234
ID Imagen Autor/a Tipo Impresor Lugar Produção/Impressão Data de Produção Data de Publicação Lugar Representado
CA-244 Descubrimiento del río de las Amazonas y sus dilatadas provincias El río de las Amazonas y sus dilatadas provincias Martín de Saavedra y Guzmán Mapa topográfico e/ou político 23/06/1639
CA-243 Alt Carte de l’Océan Atlantique Pierre de Vaux (Vaulx) Mapa topográfico e/ou político Le Havre 1613
CA-242 Alt Atlas de Joan Martines [Manuscrito] Joan de Martines Atlas Messina 1587 América do Sul
CA-241 Kaart van de Riviere genaemt Rio Janeiro, ende is soo veel te segghen als de riviere van Janewari Kaart van de Riviere genaemt Rio Janeiro, ende is soo veel te segghen als de riviere van Janewari Mapa topográfico e/ou político Capitania do Rio de Janeiro
CA-240 Kaartje van Rio de Genero (Rio Janeiro) Kaartje van Rio de Genero (Rio Janeiro) Mapa topográfico e/ou político
CA-239 Kaartje van Moro St. Paulo Kaartje van Moro St. Paulo Mapa topográfico e/ou político
CA-238 Kaartje van Moro St. Paulo Kaartje van Moro St. Paulo Mapa topográfico e/ou político 1630
CA-237 Kaart van Rio Tapicuru Kaart van Rio Tapicuru Mapa topográfico e/ou político
CA-236 Kaart ... da bahia de Todos os Sanctos co á Costa do Mar ate a barra do Cammamú Kaart ... da bahia de Todos os Sanctos co á Costa do Mar ate a barra do Cammamú Mapa topográfico e/ou político 1638
CA-235 Afbeeldinge van de Bahia de Todos os Sanctos soo near het noch toe mogelyck is te doen geweest Afbeeldinge van de Bahia de Todos os Sanctos soo near het noch toe mogelyck is te doen geweest Mapa topográfico e/ou político Bahia
CA-234 Kaart van de Tocht door den Admirael Pieter Pietersen Hein voor de 2de mael in de Baya de Todos os Santos den 10 juni 1627 Kaart van de Tocht door den Admirael Pieter Pietersen Hein voor de 2de mael in de Baya de Todos os Santos den 10 juni 1627 Mapa topográfico e/ou político 1627
CA-233 Kaart van het Puntaal binnen Kaap St. Augustyn, 1636 Kaart van het Puntaal binnen Kaap St. Augustyn, 1636 Mapa topográfico e/ou político 1636
CA-232 Kaartje van het Puntaal enz. Binnen Kaap St. Augustyn na de verovering in 1634 Kaartje van het Puntaal enz. Binnen Kaap St. Augustyn na de verovering in 1634 Mapa topográfico e/ou político 1634
CA-231 Kaartje van het Puntaal enz. Binnen Kaap St. Augustyn na de verovering in 1634 Kaartje van het Puntaal enz. Binnen Kaap St. Augustyn na de verovering in 1634 Mapa topográfico e/ou político 1634
CA-230 Grondt-tevekeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Ind. Comp. Met schansen, redouten ende andere werken zyn voorsien enz Grondt-tevekeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Ind. Comp. Met schansen, redouten ende andere werken zyn voorsien enz Mapa topográfico e/ou político 1631
CA-229 Grondt-teyckeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Ind. Comp. Met schansen, redouten ende andere werken zyn voorsien enz Grondt-teyckeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Ind. Comp. Met schansen, redouten ende andere werken zyn voorsien enz Mapa topográfico e/ou político 1631
CA-227 Kaart van het Eiland Antonie Vaaz, het recif en de Stad Pernambuc enz Kaart van het Eiland Antonie Vaaz, het recif en de Stad Pernambuc enz Mapa topográfico e/ou político
CA-226 Kaart van het Eiland Antonie Vaaz, het recif en de Stad Pernambuc enz Kaart van het Eiland Antonie Vaaz, het recif en de Stad Pernambuc enz Mapa topográfico e/ou político
CA-225 Kaart van het Eylant Tammarica Kaart van het Eylant Tammarica Mapa topográfico e/ou político 1648
CA-224 Kaart van het Diep van Atamaragua Kaart van het Diep van Atamaragua Mapa topográfico e/ou político
CA-223 Kaart van het Eyland Atamaraca, gelegen omtrent 4 cleyne Duitsche Mylen benoorden Olinde ofte Parnambuco enz Kaart van het Eyland Atamaraca, gelegen omtrent 4 cleyne Duitsche Mylen benoorden Olinde ofte Parnambuco enz Mapa topográfico e/ou político 1630
CA-222 Kaart van het Eylandt Tamaricke, aan de Custe van Bresilien, leggende op seven graden ende een halve Kaart van het Eylandt Tamaricke, aan de Custe van Bresilien, leggende op seven graden ende een halve Mapa topográfico e/ou político
CA-221 Kaart van het Eiland Tamagua, met daaraan vastgehecht een plattegrond van het fort Tamaricke Kaart van het Eiland Tamagua, met daaraan vastgehecht een plattegrond van het fort Tamaricke Plano urbanístico
CA-220 Caerte ofte ontwerp van 't Eylandt Tamaryca, gelegen in Brasyl N.t.O. van de Stadt Olinda de Fernebock, waerin vertoont wert den vyandt syn Casteel en de wercken daerom, ook ons fort enz Caerte ofte ontwerp van 't Eylandt Tamaryca, gelegen in Brasyl N.t.O. van de Stadt Olinda de Fernebock, waerin vertoont wert den vyandt syn Casteel en de wercken daerom, ook ons fort enz Mapa topográfico e/ou político
CA-219 Kaart van de Kust van Brazillie, by Paraiba, het Kasteel aldaar enz Kaart van de Kust van Brazillie, by Paraiba, het Kasteel aldaar enz Mapa topográfico e/ou político