Rijksmuseum, FMH 1656-B, RP-P-1910-2190, Verovering van Olinda in Brazilië door generaal Hendrick C. Loncq, 1630, "Vertooningh van de veroveringhe van de Stadt Olinda, gheleghen in de Capitania van Pharnambuco door den E.E. Manhaften, Gestrenghen Hendrick C. Lonck, Generael te Water ende te Lande, &c. Naert leven afghebeelt ende met het Jacht de Braeck, overghekomen "

Identificador: 
RD-2435
Referencia documental: 
Rijksmuseum, FMH 1656-B, RP-P-1910-2190, Verovering van Olinda in Brazilië door generaal Hendrick C. Loncq, 1630, "Vertooningh van de veroveringhe van de Stadt Olinda, gheleghen in de Capitania van Pharnambuco door den E.E. Manhaften, Gestrenghen Hendrick C. Lonck, Generael te Water ende te Lande, &c. Naert leven afghebeelt ende met het Jacht de Braeck, overghekomen "
Fecha: 
1630
Lugar documento: 
Amsterdam