Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (9539), Do Rio Turi ate a entrada do Grao Para / [por Joao Teyxeira]

Identificador: 
RD-2372
Referencia documental: 
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (9539), Do Rio Turi ate a entrada do Grao Para / [por Joao Teyxeira]
Código archivo: 
BNF
Asunto: 
Fecha: 
1640
Lugar documento: 
Francia
Personajes referenciados:
Total: 1