Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2020 (RES), “Descripçao de todo o Maritimo da terra de Sta. Crus chamado vulgamento o Brazil / por Joao Teyxeira”

Identificador: 
RD-2364
Referencia documental: 
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2020 (RES), “Descripçao de todo o Maritimo da terra de Sta. Crus chamado vulgamento o Brazil / por Joao Teyxeira”
Código archivo: 
BNF
Asunto: 
Fecha: 
1640
Lugar documento: 
Francia
Personajes referenciados:
Total: 1