VENTURA, Maria da Graça A. Mateus, Negreiros portugueses na rota das Índias de Castela (1541-1556),

Identificador: 
RB-1149
Autor: 
VENTURA, Maria da Graça A. Mateus
Título: 
Negreiros portugueses na rota das Índias de Castela (1541-1556),
Tipo: 
Datos de publicación: 

MATEUS VENTURA, M. da G., Negreiros portugueses na rota das Índias de Castela (1541-1556),
Lisboa, Colibri, 1999.

Asunto: