Silva, L. A. Rebello, História de Portugal nos séculos XVII e XVIII

Identificador: 
RB-1421
Autor: 
Silva, L. A. Rebello
Título: 
História de Portugal nos séculos XVII e XVIII
Tipo: 
Datos de publicación: 

Silva, L. A. Rebello, História de Portugal nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, 1869-71.

Observaciones: 
Según Boxer en Salvador de Sa, este era (en 1952) the best account of Portugal during the years 1580-1640, aunque el título sea engañoso.