JOFFILY, Irineu, Synopsis das Sesmarias da Capitania da Parahyba

Identificador: 
RB-651
Autor: 
JOFFILY, Irineu
Título: 
Synopsis das Sesmarias da Capitania da Parahyba
Tipo: 
Datos de publicación: 

JOFFILY, Irineu. Synopsis das Sesmarias da Capitania da Parahyba. Tomo I. Parahyba: Typ. e Lith. a vapor Manoel Henriques, 1893.

Asunto: 
Personajes referenciados: