Hanke, Lewis, "The Portuguese and the Villa Imperial de Potosí",

Identificador: 
RB-161
Autor: 
Hanke, Lewis
Título: 
"The Portuguese and the Villa Imperial de Potosí",
Datos de publicación: 

Hanke, Lewis, "The Portuguese and the Villa Imperial de Potosí", en VVAA. III Coloquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Actas, Lisboa Instituto de Alta Cultura, Junta de Investigações de Ultramar, 1960, pp. 266-276.

Asunto: