Político

Institución / Órgano / Autoridad Receptor: 
Desembargo do Paço
Institución / Órgano / Autoridad Emisor: 
Felipe IV
Lugar de Aplicación: 
Capitania do Rio de Janeiro
Fecha Aprobación: 
13/10/1638
Institución / Órgano / Autoridad Receptor: 
Pedro Lourenço/Bispado do Brasil
Institución / Órgano / Autoridad Emisor: 
Mesa de Consciência e Ordens
Lugar de Aplicación: 
Capitania de Pernambuco
Cidade de Salvador da Bahia
Fecha Aplicación: 
14/09/1604
Lugar de Producción: 
Lisboa
Fecha Aprobación: 
14/09/1604
Institución / Órgano / Autoridad Emisor: 
Mesa de Consciência e Ordens
Lugar de Aplicación: 
Brasil
Fecha Aplicación: 
02/09/1603
Lugar de Producción: 
Lisboa
Fecha Aprobación: 
02/09/1603
Institución / Órgano / Autoridad Emisor: 
Mesa de Consciência e Ordens
Lugar de Aplicación: 
Brasil
Fecha Aplicación: 
02/09/1603
Lugar de Producción: 
Lisboa
Fecha Aprobación: 
02/09/1603