Iohannes, Johannes, de Laet., Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert.

Identifier: 
RB-1294
Author: 
Iohannes, Johannes, de Laet.
Title: 
Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert.
Type: 
Publication data: 

Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert, Leiden, 1644

Observations: 
Edición impresa en la biblioteca de la Universidad de Leiden (Países Bajos), disponible en la colección especial. Además tienen una versión en línea.
Referenced persons:
Total: 2
Characters introduced from this work
Francisco Quaresma
Joost Banckert van Trappen