Dorth, Johan van, Reys-boeck van het rijcke Brasilien, Rio de la Plata ende Magallanes,

Identifier: 
RB-1153
Author: 
Dorth, Johan van
Title: 
Reys-boeck van het rijcke Brasilien, Rio de la Plata ende Magallanes,
Type: 
Publication data: 

Dorth, Johan van, heer van der Horst, Reys-boeck van het rijcke Brasilien, Rio de la Plata ende Magallanes, : daer in te sien is, de gheleghentheyt van hare landen ende steden, haren handel ende wandel, met de vruchten ende vruchbaerheyt der selver: alles met copere platen uytghebeelt. Als oock de leste reyse van den Heer van Dort, met het veroveren vande Baeye de Todos los Santos, 1624.

Referenced persons:
Total: 1
Characters introduced from this work
João/Johan Van Dort/Dorth