Iohannes, Johannes, de Laet., Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert.

Identificador: 
RB-1294
Author: 
Iohannes, Johannes, de Laet.
Title: 
Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert.
Publication data: 
Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert, Leiden, 1644
Observations: 
Edición impresa en la biblioteca de la Universidad de Leiden (Países Bajos), disponible en la colección especial. Además tienen una versión en línea. https://disc.leidenuniv.nl/view/item/391486#page/262/mode/1up
Referenced persons:
Total: 1
Characters introduced from this work
Joost Banckert van Trappen

Universidad de Salamanca
Ministerio de Economía y Competitividad
Datos cartográficos de Atlas Digital da América Lusa